• Làm sao để đánh giá được nhân viên của công ty bạn đang làm việc có kết quả?
• Làm sao để tạo động lực cho nhân viên cũng như thái độ tích cực trong công việc?
• Làm sao để nhân viên phát huy hết khả năng của mình giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu kinh doanh?
• Dựa vào đâu để chúng ta xây dựng được chính sách khen thưởng bình đẳng cho tất cả nhân viên?
• Làm sao để giúp nhân viên xây dựng được lộ trình phát triển, tạo nguồn nhân lực kế thừa tốt cho doanh nghiệp của bạn?

Nếu bạn gặp phải những vấn đề trên, hãy tham dự buổi hội thảo chuyên đề “Mô hình Quản trị theo hiệu suất” (Peformance Management System) do VNHR tổ chức tại Thành phố Đà Nẵng diễn ra từ 14:00 – 17:00 ngày 16/11/2019.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý Nhân sự của Công ty Beer Heineken, cũng như kinh nghiệm thực chiến trong vai trò người quản lý Kinh doanh của các công ty Euro Tiles, Nestle Water, Mondelez… các diễn giả sẽ chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm thực tế giúp bạn hiểu rõ và ứng dụng vào doanh nghiệp giúp nâng cao hiệu suất lao động cho nhân viên cũng như của doanh nghiệp.
Qua buổi hội thảo này, bạn sẽ hiểu rõ thế nào là Mô hình quản trị theo hiệu suất. Qua đó giúp cho bạn hiểu rõ hơn về các khái niệm khác nhau như:
• Hệ thống đánh giá thành tích, năng suất lao động của nhân viên.
• Quá trình quản trị hiệu quả, nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên
• Hệ thống lập ra nhằm mục đích căn cứ vào đó để đề bạt, khen thưởng hay kỷ luật nhân viên.
• Hay quá trình kiểm soát hiệu quả làm việc và thái độ trong công việc của nhân viên.

Ngoài ra, cũng như các quá trình quản trị khác của doanh nghiệp, qua buổi hội thảo Mô hình Quản trị theo hiệu suất, bạn cũng sẽ biết được những thành tố chính của quá trình này là gì.
Qua hội thảo bạn cũng được biết rõ hơn về hai đối tượng chính của PMP đó chính là hai khía cạnh của một công việc, thường được các chuyên gia gọi là khía cạnh “What” và khía cạnh “How” của một công việc. Khía cạnh “cái gì” của một công việc được hiểu là kết quả, thành tích đạt được của công việc ấy, trong khi khía cạnh “thế nào” được hiểu là kết quả ấy, thành tích ấy đạt được như thế nào? bằng cách nào? nhờ vào những năng lực gì?

Vậy ai là những người phù hợp cho buổi hội thảo này. Đó chính là các Giám đốc doanh nghiệp, các Trưởng phòng Nhân sự, hay bất kì một trưởng bộ phận nào của doanh nghiệp đang muốn xây dựng hay hoàn thiện hệ thống quản trị hiệu suất cho Doanh nghiệp, phòng ban của mình.

Hội Thảo do Câu Lạc Bộ Nhân sự Việt Nam VNHR phối hợp với Alpha Academy tổ chức.