Học viên cảm nhận sau khóa học “Khám phá tiềm năng bên trong bạn” tại Kon Tum.