Lớp QUẢN TRỊ CẢM XÚC dành cho những anh chị học viên công ty Bảo hiểm GENERALI đã diễn ra với nhiều cảm xúc khó tả.

Alpha hy vọng với những kiến thức, những kinh nghiệm và trải nghiệm thực tế chúng tôi gửi đến các anh chị trong khoảng thời gian ngắn ngủi phần nào đó giúp anh chị trong công việc cũng như cuộc sống của mình!

Alpha xin đồng hành cùng Quý khách hàng để giải quyết vấn đề từ bên trong. Sự chuyển hóa của các bạn để có cuộc sống bình an hơn, tốt đẹp hơn cũng đồng thời là niềm vui, niềm vạn hạnh cho chúng tôi.