Học viên cảm nhận gì sau khóa học?

“Buổi học này đã giúp em nhận về những giá trị bổ ích mà em vẫn chưa hiểu rõ. Em cảm thấy thời gian em dành cho buổi học này vô cùng xứng đáng. Cảm ơn cô Trang và mọi người tham gia hôm nay đã truyền cho em những năng lượng tích cực và những bài học hay. Một lần nữa, cảm ơn Alpha Academy.” – Trần Thị Thanh Ngân.

“Cảm ơn cô và tất cả mọi người đã cho em bài học quý giá về buổi học ngày hôm nay ạ!” – Ngọc Ánh.

“Giá trị mà cô Trang và trung tâm mang lại cho cộng đồng và tụi em rất đáng được trân trọng.” – Lê Huỳnh Tài.