Trước khi trở thành giảng viên của Alpha Academy, anh Phạm Ngọc Bình sở hữu kinh nghiệm làm việc ở nhiều vị trí cấp cao:

  • Thạc sĩ QTKD Chiến lược trường Solvay Business Brussel.
  • Nhà thực hành và huấn luyện NLP cấp độ MASTER của Hiệp hội NLP Hoa Kỳ.
  • Giám đốc ngành hàng chiến lược Mondelez Kinh Đô.
  • Giám đốc kinh doanh tiếp thị của Tập đoàn Dussmann, Tập đoàn Austdoor miền Nam, Tập đoàn mắt kính ARG.
  • Giám đốc kinh doanh toàn quốc Công ty CP Thực phẩm Asia.